Hamnen

Vid behov av båtplats eller andra frågor som gäller hamnen kontakta Henry Birgersson. Tel; 073 8173369, 0278 18014. Mail; henry.birgersson@helsingenet.com Eller Lars Andersson Tel; 070 7169219. Kontaktuppgifter till övriga i styrelsen finns under rubriken ”KONTAKT”.

Hyresvillkor, Priser

– Inträdesvgift för bryggplats första året är 1400 kr (varav 800 kr är deposition som återfås vid återlämnande)

– Medlemskap 600 kr/år, bryggavgift 500 kr/år

– Totalt för ny medlem 2500 kr.

– Årsavgift för medlem 1100 kr.

Vid lån av bryggplats under max 1 år betalar du 600 kr för medlemskap i klubben samt 500 kr i årshyra för bryggplatsen. All utlåning ska ovillkorligen gå genom styrelsen.

– Årsavgift för lån av bryggplats 1100 kr.

Priserna gäller för 2018

Styresen BBK

OBS! Båt i hamnen måste vara försäkrad!!! Om inte, kan du drabbas av mycket stora ekonomiska konsekvenser i händelse av brand etc.