Kontakt

Klubbens Adress:
Bollnäs Båtklubb
Hökvägen 9
821 50 Bollnäs

Email: bollnasbatklubb@gmail.com
Bankgiro nr: 632-3265

Ansök om medlemskap  >>

Ansök om båtplats!     >> 

Avgifter mm. finns på Hamnen sidan.

Styrelsen 

Ordförande: Lars Andersson
Björkhamregatan 23 B, 82131 Bollnäs
Tel: 070-716 92 19
E-post: korvlars@hotmail.com
Hamnchef: Tommy Jonsson
Tel: 070-683 52 99
E-post: karltommys@hotmail.com
Sekreterare: Pelle Saur
Tel: 070-286 19 57
E-post: pelle.saur@telia.com
Ledamot: Christer Westman
Tel: 070-672 52 09
E-post: c.vestman@hotmail.com
Kassör: Per Österberg
Tel: 070-377 25 57
E-post: bollnasbatklubb@gmail.com
Ledamot: Taisto Inkinen
Tel: 070-212 16 22
E-post: inkinen.taisto@gmail.com
Ledamot: Per Iljegård
Tel: 070-574 27 19, E-post: per.iljegard@outlook.com
Suppleant: Kenneth Mårtensson
Tel: 070 591 71 38
kenmart52@gmail.com
Webmaster: Kenneth Mårtensson
Tel. 070 591 71 38
E-post: kenmart52@gmail.com
Valberedning:
Jerker Pettersson Sammankallande
Tony Nord
Sven Östlund
 ”Bygg och reparationskommitté” :
Sven Östlund
Per Iljegård
Kenneth Mårtensson
Lennart Segerqvist
Revisorer: Curt Norell
Jan-Olov Stobby
Ersättare: Hans Sundqvist