Protokoll & stadgar,pdf, mm.

Info: Kurs Rorsmansmärket  2022 PDF

Info: Kurs Sjökunskap 2022  PDF

Kurs Rorsmansmärket  29/8  2021  PDF

Lyskväll 28/8        2021          PDF

BBK Stadgar (reviderade 2021Dokument

BBK stadgebilaga 2021     PDF

Årsmötesprotokoll 20/5 2021 PDF

kurs i Förarintyg för fritidsbåt  2021     PDF

Klubbens avfallshanteringsplan  PDF