Hamnen

Vid behov av båtplats finns ansökningsblankett under sidan ”Kontakt” eller andra frågor som gäller hamnen kontakta Tommy Jonsson 070-6835299  Mail: karltommys@hotmail.com  Eller Lars Andersson Tel; 070 716 92 19. Kontaktuppgifter till övriga i styrelsen finns under rubriken ”KONTAKT”.

Hyresvillkor, Priser

– Inträdesavgift för bryggplats första året är 1400:- (Gäller endast ny medlem)

– Medlemskap 300 kr/år

– Familjemedlemsskap 50:-

–  Hyra av bryggplats: 900 kr/år
– Total första året: 2600 kr inkl. bryggplats avgift

Årsavgift för medlem med bryggplats : 1200 kr.

Årsavgift för medlem utan bryggplats: 300 kr.

Årsavgift för familjemedlem: 50:-

Vid lån av bryggplats under max 1 år betalar du 300 kr för medlemskap i klubben samt 900 kr i årshyra för bryggplatsen. All utlåning ska ovillkorligen gå genom styrelsen.

– Årsavgift för lån av bryggplats 1200 kr.

Priserna gäller för

Styresen BBK

OBS! Båt i hamnen måste vara försäkrad!!! Om inte, kan du drabbas av mycket stora ekonomiska konsekvenser i händelse av brand etc.