Protokoll/Stadgar/blanketter/ mm.

Ansökan om medlemskap  >>

Ansökan om båtplats   >>

Var
fjärde båtägare har ingen försäkring PDF

Säkerhet ombord   PDF

Mötes anteckningar 13/11 2019   PDF

 Info inför hösten från styrelsen PDF

Årsmötesprotokoll 4/4 2019   PDF

Mötesprotokoll,  medlemsmöte 17/4 2019  PDF

Mötesprotokoll, höstmötet 14/11 2018  PDF

Att tänka på inför förtöjning vid bryggan PDF

Stadgar 2018 sida: 1     2     Stadgebilaga 2018

Årsmötesprotokoll 2018 sida: 1     2      3 

Undvik en jobbig grundstötning (laddas ner)

DNA-märkning av båtmotorer och annat! 

Ta hand om dig på sjön! Tips från Svenska Båtunionen