Protokoll & stadgar, mm.

kurs i Förarintyg för fritidsbåt  2021     PDF      NY

Klubbens avfallshanteringsplan  PDF    NY

Årsmötesprotokoll 14/5 2020  PDF

Årsmötesprotokoll 4/4 2019   PDF

Mötesprotokoll,  medlemsmöte 17/4 2019  PDF

Mötesanteckningar 13/11 2019 PDF

Mötesprotokoll, höstmötet 14/11 2018  PDF

Årsmötesprotokoll 2018 sida: 1     2      3 

Stadgar 2018, sida: 1     2     Stadgebilaga 2018