Protokoll & stadgar, mm.

BBK stadgebilaga 2021     PDF

Årsmötesprotokoll 20/5 2021 PDF

kurs i Förarintyg för fritidsbåt  2021     PDF

Klubbens avfallshanteringsplan  PDF

Stadgar 2018, sida: 1     2